2021

Doppeltes Selbst, Leinwand, Farbe, textiles Material, Keilrahmen, 40 x 35 cm